Výstavní stěny/prezentace

Zajímavých akcentů je možno dosáhnout pomocí výstavních stěn, které jsou mimořádně vhodné pro splnění individuálních požadavků. Stěnové moduly vysoké kvality se hodí pro všestranné použití. Díky flexibilitě a jednoduchému zacházení lze rychle a kreativně realizovat sestavy a podle měnících se potřeb je variabilně přestavovat. V rámci modulární stavební techniky mohou být použity i zvukové stěny, jež přehrávají informace uložené v paměti prostřednictvím senzorové techniky. Snadno tak můžete zapojit zvuk do Vašich výstav.