Multimédia

Knihovny, muzea a jiné kulturní organizace jsou tradičně považovány za instituce uchovávající paměť, za místa přístupu k vědění a ke vzdělání. Moderní digitální svět umožňuje těmto institucím nové, další funkce zábavy, zprostředkování vědění či prezentace. Moderní technika vytváří komfortní pracovní podmínky a nabízí nepřeberné množství možností. Interaktivní instalace, mediální zážitkové prostory s inscenacemi objektů se homogenně začleňují do architektury stávajícího prostoru a vytvářejí trvalou zážitkovou a komunikační hodnotu. 

Kulturním organizacím dodáváme pouze vysoce kvalitní techniku poslední generace, umožňující rovněž integrování separátních oblastí do jednotného systému při zachování funkčního designu orientovaného na návštěvníka.

Náš tým si klade za úkol zpřístupnit informace a postarat se o jejich elektronický a mechanický přenos.