Interaktivní exponáty

Moderní muzejní koncepty vyžadují integraci nových médií v muzeích a dalších zařízeních pro vzdělávání a volný čas. Interakce usnadňuje a umožňuje úspěšné zprostředkování a zpracování komplexních ideí. V téměř všech oblastech moderní vědy stále stoupá význam zprostředkování vědění pomocí interakce. DYTEC GmbH dodává přístroje, které podporují proces "learning by doing" a zprostředkují možnosti moderní prezentace.