Osvětlení

Rovněž výběrem osvětlení lze vyjádřit individuální hledisko. Vyvážená souhra architektonické reality a celkového řešení osvětlení je pro moderní muzeum podstatným a nepostradatelným tvůrčím prostředkem. Perfektní kombinace optimální kvality světla, technologické inovační síly a designu umožňuje muzeím optimálně prezentovat exponáty a vytvářet trvalé akcenty.