Konzervování a restaurování

Nabízíme vysoce kvalitní produkty k optimálnímu provádění konzervátorských, restaurátorských a archivačních prací na nejrůznějších objektech dějin kultury. Zvláště se soustřeďujeme na papír – písemné dokumenty, knihy a grafiku.

Do šíře našeho záběru patří jak velká zařízení, zařizovací celky, tak menší přístroje, nástroje, pomůcky a materiály. Všechny produkty se vyznačují perfektní technikou, detailním vypracováním a vysokou kvalitou. To umožňuje konzervování, restaurování a archivaci objektů při uplatnění nejnovějších poznatků za dodržení nejvyšších standardů kvality. Předměty jsou podle potřeby buď restaurovány či stabilizovány; v rámci všech známých moderních postupů a možností jsou optimálním způsobem zpomalovány procesy stárnutí.

Šíře námi nabízených produktů pro archivy a restaurátorské dílny je rozsáhlá a je neustále dále rozšiřována.