Depozitáře

DYTEC GmbH vyvíjí mnohostranná a prostorově úsporná řešení depozitářů pro úřady, knihovny, muzea, univerzity, finanční ústavy a zdravotnická zařízení.

Všechna řešení se řídí cílem přehledného ukládání všech důležitých dokumentů, které umožňuje jejich efektivní správu.

Naše řešení Vám zajistí nejen optimální využití prostoru, který je k dispozici, ale současně i co nejlepší přístup.